Menu
X
2017-12-19

XL Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.

 Proponowany porządek obrad:  

  1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie,
  2. stwierdzenie quorum
  1. Wręczenie nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej.
  2. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2018-2025- dyskusja, podjęcie uchwały

  1. Wolne wnioski.
  2.  Zamknięcie sesji.

Czytaj także: