X
2017-11-30

Czekamy na zdjęcia do gminnego kalendarza.

Wójt Gminy Ustronie Morskie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, jednostki gminne, mieszkańców z terenu Gminy Ustronie Morskie do współtworzenia kalendarza promocyjnego na 2018 r. Przesłane zdjęcia, powinny spełniać następujące wymagania:
- tematyka: walory przyrodnicze gminy Ustronie Morskie, imprezy organizowane na terenie gminy, inne ciekawe inicjatywy związane z promocją naszej gminy,
- wysoka jakość zdjęć: min. 300 dpi, wielkość: 3 MG,
- maksymalna liczba zdjęć przesłanych przez jedną osobę – 3 szt.
- termin nadsyłania zdjęć: 10 grudnia 2017 r. (niedziela) 
- autorzy zdjęć są zobowiązani do przesłania oświadczenia o nieodpłatnym wykorzystaniu zdjęć do celów promocyjnych przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, oraz oświadczenia o posiadanym prawie autorskim do zdjęć. W oświadczeniu należy podać imię i nazwisko autora, oraz nr telefonu kontaktowego. 
- adres do wysyłki: turystyka@ustronie-morskie.pl 
Najciekawsze spośród przesłanych zdjęć opublikujemy w kalendarzu gminnym, jaki ukaże się pod koniec grudnia bieżącego roku. Będą to fotografie wybrane przez jury, w skład którego wejdą m.in profesjonalni fotoreporterzy. 
Informacji udziela: Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim tel. 94 35 14 189.

Czytaj także: