X
2017-11-28

Razem można więcej !

      W tym roku, po raz pierwszy w historii Naszej Gminy, mieszkańcy mogli współdecydować o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy w formie funduszu sołeckiego. Od samego początku idea ta spotkała się z dużym zaangażowaniem ze strony mieszkańców, o czym świadczy liczba zrealizowanych przedsięwzięć w każdym sołectwie gminy Ustronie Morskie. Wartość tych zadań w 2017 r. przekroczyła kwotę 230 tys. zł. W przyszłym roku środków sołeckich będzie jeszcze więcej, ze względu na racjonalne gospodarowanie wydatkami gminy oraz wysokie dochody w przeliczeniu na mieszkańca. 
      Myślę, że najważniejszą wartością funduszu sołeckiego jest to, że aktywizuje mieszkańców do wspólnych działań, służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, uczy odpowiedzialności za lokalną społeczność i poszukiwania środków do realizacji miejscowych inicjatyw. Projekty wybrane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i zrealizowane z ich udziałem nie tylko poprawiły jakość życia, ale także pobudziły aktywność społeczną. Sądzę, że najcenniejsze w funduszach sołeckich jest pozytywne doświadczenie wspólnej pracy (współpracy), robienia czegoś razem. Bo razem można więcej ! To taka szkoła obywatelskości, nauka planowania i podejmowania wspólnych ważnych decyzji dla rozwoju gminy Ustronie Morskie. 
      Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację funduszu sołeckiego. Nie sposób wymienić wszystkich, by nikogo nie pominąć, jednak pozwolę sobie podziękować głównie Sołtysom i Radom Sołeckim, którzy nie tylko z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji funduszu sołeckiego, ale często wspierali nas mądrą radą i ciekawymi pomysłami. 

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Ustronie Morskie

 

 

Wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

 • Ławki Ustronie Morskie
  Ławki Ustronie Morskie
 • plac zabaw przy ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim
  plac zabaw przy ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim
 • plac zabaw przy ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim
  plac zabaw przy ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim
 • Namioty Ustronie Morskie / Sianożęty
  Namioty Ustronie Morskie / Sianożęty
 • wiata w Kukini
  wiata w Kukini
 • organizacja imprez w Kukini
  organizacja imprez w Kukini
 • organizacja imprez w Kukini
  organizacja imprez w Kukini
 • utwardzenie terenu przy świetlicy w Rusowie
  utwardzenie terenu przy świetlicy w Rusowie
 • organizacja imprez w Rusowie
  organizacja imprez w Rusowie
 • organizacja imprez w Rusowie
  organizacja imprez w Rusowie
 • organizacja imprez w Sianożętach
  organizacja imprez w Sianożętach
 • organizacja imprez w Sianożętach
  organizacja imprez w Sianożętach

Czytaj także: