X
2017-11-21

Nabór do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ustronie Morskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2018 r.

Informacji szczegółowych udziela: Urszula Czachorowska tel. 94 35 14 189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl .
Treść Zarządzenia nr 80/2017 
Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 listopada 2017 r. 

Czytaj także: