X
2017-11-20

L Walne zebranie delegatów w Ustroniu Morskim

W dniach 16 i 17 listopada, z udziałem wójta Jerzego Kołakowskiego odbyło się pięćdziesiąte, Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. Jak się okazało jubileuszowe obrady spotkały się z wielkim zainteresowaniem samorządowców, jak i zaproszonych gości. Przyczynił się do tego zapewne sam fakt 50. spotkania delegatów, jak i miejsca w którym zebranie się odbywało. Ogromnie cieszę się, że ta uroczystość, to dzisiejsze spotkanie odbywa się właśnie tu w Ustroniu Morskim. Jest to doskonała okazja do podsumowania naszych wspólnych działań oraz prezentacji gminy Ustronie Morskie – mówił wójt , na uroczystym otwarciu obrad. W programie zebrania znalazło się m.in. przedstawienie propozycji kampanii informacyjno-promocyjnej „Korytarze Życia", a także analiza najnowszych zmian w prawie, które dotyczą samorządów nadmorskich (dokonał jej prof. hab. Tomasz Bąkowski z Wydziału Prawa i Administracji UG). Tematem przewodnim obrad była także nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich. Informację tę przedstawił uczestnikom - Paweł Krężel, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Drugi dzień obrad poświęcony został sprawom statutowym związku. Mówiono głównie o projekcie programu działalności stowarzyszenia, oraz planie dochodów i wydatków na 2018 r.

Czytaj także: