Menu
X
2017-10-25

Ustronie Morskie wysoko w rankingu

24 października 2017 r. , w Gościnie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „SIŁA W GRUPIE” w celu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych z zakresu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego" . Wysoko na liście rankingowej znalazł się wniosek gminy Ustronie Morskie. Komisja Konkursowa przyznała naszej gminie maksymalną kwotę dofinansowania, przypadającą gminom wiejskim w tym naborze projektów tj. 7.500,00 zł. W ramach otrzymanego wsparcia gmina Ustronie Morskie wykona nowe tablice ( 2 szt.) z planami miejscowości gminy Ustronie Morskie, zakupi stojak na rowery przy Centrum Informacji Turystycznej i Promocji (ul. Osiedlowa 2B), oraz wyda mapkę z atrakcjami gminy Ustronie Morskie i okolic. W celu promocji operacji w lokalnych mediach planuje się zamieszczenie 6 ogłoszeń sponsorowanych z informacją o wsparciu projektu z LGD „Siła w Grupie” i tytułem dotowanego projektu (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wizualizacji PROW 2014 – 2020). Termin realizacji zadania określono od 01.03 do 30.06.2018 r.
Przypomnijmy, że przy udziale środków z LGD Gościno (nabór PROW 2007 - 2013), na działania dotyczące "małych projektów" , gmina pozyskała około 450 tys. zł dofinansowania. Były to takie projekty jak:

1. Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim.
2. Organizacja rajdu rowerowego i wykonanie oznakowania szlaku do dębów.
3. Zakup instrumentów muzycznych dla młodziezowej orkiestry dętej "MORKA" w Ustroniu Morskim.
4. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini. 

Czytaj także: