X
2017-10-19

OSP na piątkę !

18 października br. o godz. 17.00 jednostka OSP w Ustroniu Morskim przeszła test gotowości operacyjnej sprzętu i pojazdów, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Inspekcja przeprowadzona została przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kołobrzegu, w składzie:
1. kpt. mgr Marek Huszla
2. kpt. inż. Krzysztof Azierski
3. kpt. mgr Małgorzata Makowska

W ramach ćwiczeń zespół strażaków przestawił scenariusz gdzie doszło do pożaru w garażu z osobą w środku samochodu. Kreatywność i doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły stworzyć bardzo realne warunki do ćwiczeń.

Oprócz prowadzenia akcji oceniane było m.in. alarmowanie jednostki, gotowość operacyjna ratowników OSP, sprzętu silnikowego i łączności, oraz stan techniczny sprzętu ratowniczego.
Przeprowadzający kontrolę pozytywnie ocenili naszą gotowość operacyjną na 46pkt., podkreślając wysoki stopień zdyscyplinowania i wyszkolenia strażaków oraz duże zaangażowanie przy realizacji zadań kontrolnych.

Ocenę końcową inspekcji wystawia się na podstawie uzyskanych punktów za  ocenę poszczególnych zagadnień (maksymalnie 50 pkt) i przelicza na ocenę w skali od 2-5 według poniższego klucza:

Punktacja

Ocena

44-50 pkt

5

bardzo dobry

35-43 pkt

4

dobry

26-34 pkt

3

dostateczny

0-25 pkt

2

niedostateczny

 

Serdecznie gratulujemy.

Czytaj także: