X
2017-10-04

Sołeckie pomysły na poprawę życia mieszkańców

W Gminie Ustronie Morskie zakończył się cykl zebrań wiejskich poświęconych funduszowi sołeckiemu. Mieszkańcy sołectw na spotkaniach zdecydowali na co wydać oszczędności pozostałe z wykonania przedsięwzięć jeszcze w tym roku, oraz określili zadania do realizacji w 2018 r. Całkowita pula środków wyodrębnionych na fundusz sołecki z budżetu gminy w 2018 r. to kwota 242.573,45 zł. W zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących dane sołectwo, środki te zostały podzielone w następującej wysokości:
1. Ustronie Morskie – 73.373,70 zł
2. Sianożęty – 52.682,32 zł
3. Rusowo – 43.363,86 zł
4. Kukinia – 30.229,96 zł
5. Gwizd – 21.865,36
6. Kukinka – 21.058,25 zł.
Fundusz sołecki w gminie Ustronie Morskie funkcjonuje dopiero rok. Zdaniem wójta Jerzego Kołakowskiego, z dobrym skutkiem: „Mieszkańcy są zadowoleni, bo sami mogą decydować jak i na co wydać samorządowe pieniądze. W większości środki te przeznaczone są na doposażenie świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców, czy poprawę estetyki miejscowości poprzez zakup ławek oraz montaż małej infrastruktury rekreacyjnej”. Podobne przedsięwzięcia znalazły się w planie sołectw i na rok 2018 r.
Szczegółowy zakres zadań, w podziale na sołectwa prezentujemy Państwu w poniższym zestawieniu:
1. Sołectwo Ustronie Morskie, wykaz przedsięwzięć:
- doposażenie sołectwa Ustronie Morskie w ławki parkowe – szacunkowy koszt: 12.500,00 zł.
- zakup grilla dla sołectwa Ustronie Morskie- szacunkowy koszt: 4.000,00 zł
- montaż stojaków na rowery na terenie Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim – szacunkowy koszt :4.000,00 zł
- zakup strojów ludowych dla zespołu „ZŁOTE RYBKI” – szacunkowy koszt: 7.500,00 zł
- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa: DNI SENIORA, DNI USTRONIA MORSKIEGO, DOŻYNKI, DZIEŃ DZIECKA , imprezy inne- szacunkowy koszt: 22.000,00 zł
- organizacja konkursu bożonarodzeniowego – szacunkowy koszt :3.000,00 zł
- poprawa przestrzeni publicznej sołectwa Ustronie Morskie poprzez zakup artystycznych ławek – 2 szt. - szacunkowy koszt : 2.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim – szacunkowy koszt : 18.373,70 zł
2. Sołectwo Rusowo, wykaz przedsięwzięć:
- położeniu polbruku wkoło utwardzonego terenu przy świetlicy wiejskiej ok. 200 m kw., oraz oświetlenie tego terenu - szacunkowy koszt: 28.363,86 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny (laptop) oraz naczynia - szacunkowy koszt: 5.000,00 zł
- organizacja imprez okolicznościowych – szacunkowy koszt: 10.000,00 zł.
3. Sołectwo Sianożęty, wykaz przedsięwzięć:
- organizacja pikniku rodzinnego w Sianożętach – szacunkowy koszt: 20.000,00 zł
- wykonanie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach (utwardzenie terenu, zakup bramek, "piłko-chwytów" i sprzętu sportowego – szacunkowy koszt: 30.000,00 zł
- organizacja imprez okolicznościowych - szacunkowy koszt: 2.682,32 zł
4. Sołectwo Kukinka, wykaz przedsięwzięć:
- organizacja imprez okolicznościowych – szacunkowa kwota: 4.500,00 zł.
- zakup namiotu promocyjnego – 1 szt. - szacunkowa kwota: 2.500,00 zł.
-montaż bramy wjazdowej z furtką do świetlicy wiejskiej w Kukince – szacunowy koszt - 9.000,00 zł
- doposażenie świetlicy w sprzęt (meble) – szacunkowy koszt 5.058,25 zł
5. Sołectwo Kukinia, wykaz przedsięwzięć: 
- organizacja imprez okolicznościowych – szacunkowa kwota: 6.229,96 zł.
- zakup namiotów promocyjnych - szacunkowa kwota: 6.000,00 zł.
- zakup ławostołów – 10 stołów i 20 ławek - szacunkowa kwota: 4.000,00 zł
- utwardzenie terenu przy wiacie drewnianej zlokalizowanej przy remizie strażackiej w Kukini - szacunkowa kwota: 10.000,00 zł
- doposażenie świetlicy w sprzęt (meble) – szacunkowy koszt 4.000,00 zł
6. Sołectwo Gwizd, wykaz przedsięwzięć:
- doposażeniu świetlicy wiejskiej w Gwiździe – szacunkowy koszt: 16.865,36 zł
(zakup sprzętu RTV, komputera lub laptopa, projektora, firan, karniszy, serwet, naczyń, rolet itp.)
- organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa: Dzień Dziecka, WIGILIA, ANDRZEJKI, OTWARCIE ŚWIETLICY WIIEJSKIE PO REMONCIE , imprezy inne- szacunkowy koszt: 5.000,00 zł

 • Zebranie wiejskie w Rusowie
  Zebranie wiejskie w Rusowie
 • Zebranie wiejskie w Rusowie
  Zebranie wiejskie w Rusowie
 • Zebranie wiejskie w Kukince
  Zebranie wiejskie w Kukince
 • Zebranie wiejskie w Kukince
  Zebranie wiejskie w Kukince
 • Zebranie wiejskie w Kukini
  Zebranie wiejskie w Kukini
 • Zebranie wiejskie w Ustroniu Morskim
  Zebranie wiejskie w Ustroniu Morskim
 • Zebranie wiejskie w Ustroniu Morskim
  Zebranie wiejskie w Ustroniu Morskim
 • Zebranie wiejskie w Gwiździe
  Zebranie wiejskie w Gwiździe
 • Zebrania wiejskie w Gwiździe
  Zebrania wiejskie w Gwiździe
 • Zebranie wiejskie w Sianożętach
  Zebranie wiejskie w Sianożętach
 • Zebrania wiejskie w Sianożętach
  Zebrania wiejskie w Sianożętach

Czytaj także: