X
2017-10-04

Kredyty w IV kwartale

ARiMR przeznacza dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne w IV kwartale 2017 r.

Łączna kwota środków udostępnionych bankom na 2017 rok w zakresie kredytów inwestycyjnych wynosi 9,17 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą bankom na uruchomienie akcji kredytowej w łącznej wysokości 1,19 mld zł.

O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się w następujących bankach:

  1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
  2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  3. SGB Bank S.A.,
  4. Bank Zachodni WBK S.A.,
  5. Pekao S.A.,
  6. Krakowski Bank Spółdzielczy.

W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  • RR - kredyty na inwestycje w  rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  • Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
  • PR - kredyty na inwestycje w  przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Z warunkami udzielania kredytów można zapoznać się na stronie: www.arimr.gov.pl

Czytaj także: