X
2017-10-02

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Fundacji „Pływamy i Ratujemy” z siedzibą przy ul. Łopuskiego 38,
78 -100 Kołobrzeg, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS: 0000694820 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, o tytule: Wyłonienie talentów pływackich. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 02.10.2017 – 30.12.2017 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 09 października 2017 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .

OGŁOSZENIE 

OFERTA

WPIS do KRSu

Czytaj także: