Menu
X
2017-09-06

Umowa podpisana. Czas rozpocząć III etap przebudowy drogi Gwizd – Grąbnica.

W środę, 06 września w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim podpisana została umowa na przebudowę drogi w miejscowości Grąbnica - III etap. Umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” z Koszalina, podpisał w imieniu wójta Jerzego Kołakowskiego, sekretarz gminy – Tomasz Grobla. Przypomnijmy, zasadniczym celem projektu jest wybudowanie drogi śródpolnej, biorącej początek od istniejącej drogi Gwizd – Grąbnica, biegnącej wzdłuż torów PKP do Koszalina. Droga o długości 759,3 mb i szerokości 4,0 m wykonana zostanie z mieszanki mineralno – bitumicznej (asfaltowej). Wzdłuż drogi zaplanowano pobocza ziemne o szerokości 0,6 m do 1,2 m w zależności od szerokości pasa drogowego, wraz ze skosami najazdowymi o szerokości 1,0 m. Koszt inwestycji to kwota brutto w wysokości: 686.340,00 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie ponad 130 tys. zł. Fundusze pochodzić będą ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pisaliśmy o tym tutaj. Termin rozpoczęcia prac budowlanych planowany jest w przyszłym tygodniu, natomiast zakończenia szacowany na koniec października 2017 r.

Czytaj także: