X
2017-08-29

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego

We wrześniu, we wszystkich sołectwach gminy Ustronie Morskie odbędą się zebrania wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego.
Tematem zebrań będzie m.in. :
1) uchwalenie wniosków w sprawie rozdysponowania oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć w 2017 r.
2) uchwalenie wniosków dotyczących zadań do realizacji z funduszu sołeckiego w 2018 r., celem uwzględnienia ich w budżecie gminy na kolejny rok.
Terminarz zebrań wiejskich przedstawia się następująco:
25 września (poniedziałek)
Rusowo, godz. 18.00. Miejsce: sala „Melmak” w Rusowie
26 września (wtorek)
Kukinka, godz. 17.00. Miejsce: świetlica wiejska w Kukince.
Kukinia, godz. 18.00. Miejsce: świetlica wiejska w Kukini.
28 września (czwartek)
Ustronie Morskie, godz. 17.00. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.
29 września (piątek)
Gwizd, godz. 18.00. Miejsce: świetlica wiejska w Gwiździe.
Sianożęty, godz. 19.00. Miejsce: OW Jantar w Sianożętach. 
O ile w wymaganym terminie i godzinie, nie uzyska się niezbędnego quorum, zebranie sołeckie przeprowadzone będzie tego samego dnia tylko 15 minut później, bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.
Łączna kwota funduszu sołeckiego do wykorzystania w 2018 roku wynosi: 242.573,45 zł.
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwo w 2018 r. zawarta jest tutaj.
 

Czytaj także: