X
2017-07-20

Pomoc dla rodziny Majdańskich

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc dla Rodziny Majdańskich z Przeworska. Pan Dionizy Majdański jest od urodzenia inwalidą I grupy. Jest ojcem trójki dzieci: Andrzeja, Agnieszki i Rafała. Dzieci te, ze względu na swe schorzenia wymagają stałej opieki lekarskiej i rehabilitacji. Bardzo ważnym elementem leczenia są turnusy rehabilitacyjne, które przewyższają możliwości finansowe rodziny Państwa Majdańskich, dlatego każda pomoc finansowa stworzyłaby dodatkowe możliwości w rehabilitacji i opiece specjalistycznej zarówno dzieci, jak i samego Pana Dionizego . Pan Dionizy Majdański pomimo swojego kalectwa jest osobą bardzo aktywną, konstruktywną, wytrwałą i oddaną sprawie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym. Okazana pomoc w formie sfinansowania wyjazdów do sanatoriów i na turnusy rehabilitacyjne daje możliwość rozwoju oraz lepszego przystosowania społecznego dzieci. Głęboko wierzę, że trudna sytuacja życiowa Rodziny Majdańskich znajdzie u Państwa zrozumienie .
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie pomocy,
a w szczególności o dokonywanie darowizn poprzez przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” Dz. U. Nr 96, poz. 874), na konto bankowe: Nr 12 1020 4274 0000 1602 0001 8168 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu,
ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, Nr KRS 0000020967
Koniecznie z dopiskiem: „Rehabilitacja rodziny Majdańskich”,
lub na prywatne konto Pana Dionizego Majdańskiego (bez możliwości odpisania od podatku): nr konta 43 1240 2597 1111 0000 3164 6633 w Banku Pekao S.A. I O/Przeworsk z dopiskiem „Rehabilitacja Rodziny Majdańskich”.
Za każdą pomoc i dar serca składamy serdeczne podziękowania w imieniu własnym i Rodziny Pana Dionizego Majdańskiego.


 

Czytaj także: