Menu
X
2017-06-29

Oznacz się tabliczką zaufanego przedsiębiorcy

Przypominamy, gestorom bazy noclegowej z terenu gminy Ustronie Morskie o możliwości oznakowania swojego obiektu tabliczką zaufanego przedsiębiorcy. Oznakowanie obiektów wprowadzono na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 8/2012 z dnia 18.01.2012 r. http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=76119, w celu promocji obiektów legalnie prowadzących działalność turystyczną na terenie gminy Ustronie Morskie. Turysta, wybierając obiekt noclegowy z tabliczką, będzie miał gwarancję, że jest on prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia podstawowe warunki do świadczenia usług turystycznych. Każda tabliczka posiada herb gminy Ustronie Morskie, kolejny numer wpisu przedsiębiorcy oraz napis "usługi hotelarskie". Cena tabliczki wynosi 40,59 zł brutto. Informacje szczegółowe dotyczące jednolitego oznakowania obiektów noclegowych uzyskać można w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy pok. 23 tel. 94 35 14 189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl .
Aby otrzymać tabliczkę należy:
- posiadać wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 223, poz. 2268) prowadzonej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie,
- pisemnie potwierdzić zgodę na warunki „Regulaminu wydawania i używania tabliczek „Usługi hotelarskie” określone z Zarządzeniu nr 8/2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego oznakowania obiektów świadczących usługi hotelarskie wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.
- wpłacić kwotę w wysokości: 40,59 zł brutto na konto Urzędu Gminy o numerze: 16856200070040091420000030 z dopiskiem „tabliczki”.
 

Czytaj także: