X
2017-06-19

Konkurs fotograficzny

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu uprzejmie informuje że, ogłasza Konkurs Fotograficzny „Moje aktywne wakacje 2017" - III edycja.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu kołobrzeskiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem konkursowym.

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

Informacje o konkursie można uzyskać:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kołobrzegu
ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
Kontakt : Agnieszka Rodak tel.  9435301- 86
e-mail: a.rodak@wsse.szczecin.pl

Czytaj także: