X
2017-06-19

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Po raz kolejny uczniowie gimnazjum osiągnęli dobry wynik egzaminu gimnazjalnego, średni wynik szkoły ze wszystkich części egzaminu był wyższy od średniej województwa, okręgu i kraju. Wśród uczniów klas trzecich są osoby, które napisały egzamin na 100%. Bezbłędnie arkusz z zadaniami z matematyki rozwiązali Mateusz Basarab i Oskar Nowicki. Maksymalną ilość punktów za egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym otrzymali: Julia Bałtruszis, Mateusz Basarab, Marcel Madejczyk, Kamil Szuliński i Andrzej Ziółkowski, Julia uzyskała wynik 100% także w części rozszerzonej. Najlepiej w szkole wypadły egzaminy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, średnia z matematyki jest aż o 9 punktów procentowych wyższa od średniej województwa, z przedmiotów przyrodniczych różnica wynosi ponad sześć punktów procentowych. Jeszcze lepiej nasze gimnazjum wypada na tle szkół wiejskich naszego województwa, tu różnice wyników sięgają kilkunastu procent. Gratulujemy uczniom tak dobrych wyników.

Czytaj także: