X
2017-06-13

Z myślą o najmłodszych sportowcach gminy Ustronie Morskie

8 tys. otrzyma Ustronie Morskie na zakup wyposażenia boisk sportowych w Ustroniu Morskim. Wniosek o wsparcie finansowe na ten cel uzyskał poparcie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego , uchwałą nr XXIV/385/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. W ramach pomocy finansowej zakupiony zostanie sprzęt sportowym w postaci nowych bramek piłkarskich. Urządzenia zamontowane zostaną na : stadionie sportowym przy ul. Woj. Polskiego , oraz na kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim. Program pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2017 r. miał charakter konkursu – mówi wójt Jerzy Kołakowski. Dofinansowanie z budżetu województwa mogło wynieść maksymalnie 50 % projektu, jednak nie więcej niż 20 tys. zł. – dodaje wójt. Głównym założeniem programu była poprawa stanu bazy sportowej oraz zwiększenie aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Czytaj także: