X
2017-06-07

Służyć państwu i wspólnocie: ślubowanie nowych urzędników

07 czerwca br., w sali narad Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, odbyło się uroczyste ślubowanie nowych urzędników. "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania" . Takie słowa wypowiedziały dziś Emilia Wróblewska – podinspektor ds. promocji i organizacji imprez w Referacie Promocji i Rozwoju oraz Monika Rozwód – Gontek – podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa. Nowe urzędniczki zdały pomyślnie egzamin oraz wykazały się wysokim poziomem wiedzy o administracji publicznej, w tym znajomości ustaw związanych z prowadzeniem spraw na swoim stanowisku pracy. Oficjalne ślubowanie odbyło się w obecności wójta – Jerzego Kołakowskiego oraz Grażyny Jagiełowicz, inspektor ds. kadrowych i oświaty. "Praca w administracji jest służbą publiczną, a dzisiejsze ślubowanie elementem podkreślającym ten fakt" – mówił wójt gminy, wręczając urzędniczkom listy gratulacyjne. Podkreślił, że praca urzędnika samorządowego to przede wszystkim służba na rzecz mieszkańców, która opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania obowiązującego prawa oraz interesu publicznego. 
Serdecznie gratulujemy !!!

 

Czytaj także: