X
2017-06-04

Kolejna droga w Ustroniu Morskim z dofinansowaniem

W piątek, 02 czerwca br. w urzędzie gminy Sławno - wójt Jerzy Kołakowski podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji, polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grąbnica. O pieniądze na ten cel gmina ubiegała się z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek został bardzo wysoko oceniony i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów. Szacunkowy koszt wykonania ustrońskiej inwestycji to kwota ok. 675 tys., z czego dofinansowanie osiągnie wartość prawie 20 %.

Przypomnijmy, zasadniczym celem projektu jest wybudowanie drogi śródpolnej, biorącej początek od istniejącej drogi Gwizd – Grąbnica, biegnącej wzdłuż torów PKP do Koszalina. Droga o długości 759,3 mb i szerokości 4,0 m wykonana zostanie z mieszanki mineralno – bitumicznej (asfaltowej). Wzdłuż drogi zaplanowano pobocza ziemne o szerokości 0,6 m do 1,2 m w zależności od szerokości pasa drogowego, wraz ze skosami najazdowymi o szerokości 1,0 m. Planowany termin realizacji zadania do końca 2017 r.

Więcej tutaj

  • foto: www.gminaslawno.pl
    foto: www.gminaslawno.pl
  • foto: www.gminaslawno.pl
    foto: www.gminaslawno.pl
  • foto: www.gminaslawno.pl
    foto: www.gminaslawno.pl

Czytaj także: