X

Warning: session_start(): open(/tmp/sess_1dcffdca1e685dc8c0c9eca1f9b8de60, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /app/core.php on line 897
date: 2020-05-27 09:58:47
error: E_WARNING
description:
fopen(/tmp/zend_cache---internal-metadatas---art_4297): failed to open stream: Disk quota exceeded
place: /app/lib/cache/Backend/File.php
line: 982
date: 2020-05-27 09:58:47
error: E_WARNING
description:
chmod(): No such file or directory
place: /app/lib/cache/Backend/File.php
line: 993
2017-06-02

Ustronie Morskie pierwsze na liście rankingowej

35 samorządów ubiegało się o pieniądze na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dostępnych na 2017 r. środków pochodzących z budżetu województwa zachodniopomorskiego, na zadania określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów uzyskał wniosek złożony przez gminę Ustronie Morskie na przedsięwzięcie o nazwie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grąbnica”. Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to kwota ok. 675 tys., z czego dofinansowanie osiągnie wartość prawie 20 %.
Zasadniczym celem projektu jest wybudowanie drogi śródpolnej, biorącej początek od istniejącej drogi Gwizd – Grąbnica, biegnącej wzdłuż torów PKP do Koszalina. Droga o długości 759,3 mb i szerokości 4,0 m wykonana zostanie z mieszanki mineralno – bitumicznej (asfaltowej). Wzdłuż drogi zaplanowano pobocza ziemne o szerokości 0,6 do 1,2 m w zależności od szerokości pasa drogowego, wraz ze skosami najazdowymi o szerokości 1,0 m. Planowany termin realizacji zadania do końca 2017 r. - mówi wójt Jerzy Kołakowski.

Ranking wniosków - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2017

Czytaj także:

date: 2020-05-27 09:58:47
error: E_WARNING
description:
Unknown: open(/tmp/sess_1dcffdca1e685dc8c0c9eca1f9b8de60, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122)
place: Unknown
date: 2020-05-27 09:58:47
error: E_WARNING
description:
Unknown: open(/tmp/sess_1dcffdca1e685dc8c0c9eca1f9b8de60, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122)
place: Unknown
date: 2020-05-27 09:58:47
error: E_WARNING
description:
Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)
place: Unknown