X
2017-05-25

PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W GMINIE USTRONIE MORSKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu informuje o rozpoczęciu remontów dróg w gminie Ustronie Morskie.

Po ustaleniach z Zarządem Dróg Powiatowych (ZDP) w Kołobrzegu uzyskaliśmy zapewnienie, że od  29 maja br. rozpoczną się remonty cząstkowe na odcinkach dróg powiatowych w Ustroniu Morskim  tj. ul. Rolna, Kolejowa, Wojska Polskiego oraz na odcinkach Kukinia – Sianożęty i Kukinia-Rusowo.  Po wykonaniu remontów cząstkowych rozpocznie się koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych. Ponadto zostanie odnowione oznakowanie poziome, które zostało  zlecone firmie zewnętrznej.
Według zapewnień ZDP wszystkie powyższe prace  powinny być zrealizowane do połowy czerwca.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Dróg Powiatowych w drodze przetargu wyłoni wykonawcę prac remontowych na odcinku ul. Lotczniej w Sianożętach (od skrzyżowania ul. Rolnej z Lotniczą do skrzyżowania  ulic Kwiatowej z Lotniczą).  Prace będą polegały na położeniu nowej warstwy nawierzchni asfaltowej o grubości do ok. 7cm. oraz jej wzmocnieniu na dwóch łukach, zostaną też w tych miejscach wykonane spadki poprzeczne. Kwota, która mogła być przeznaczona łącznie z budżetu Powiatu i Gminy niestety nie pozwala na szerszy zakres prac.
Planowany termin wykonania prac remontowych  do 10 lipca br.

Za wszelakie utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski
Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Czytaj także: