Menu
X
2017-05-23

Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2016 dobiega końca

Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2016 dobiega końca.

92,88 proc. środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016 r. trafiło na konta bankowe rolników.

Do końca czerwca ARiMR zakończy wypłatę dopłat obszarowych za 2016 r.

Do 22 maja Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,772 mld zł, co stanowi 92,88 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel. Jest to kwota wyższa o ponad 1,973 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,224 mld zł. Stanowi to 93,22 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015. Do 22 maja 69,93 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 21,69 proc. mniej.

Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017r.  Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do 22 maja do godz. 7.30 zarejestrowano 1,215 mln takich wniosków, co stanowi 89,95 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. W powiecie kołobrzeskim przyjęto 86 % wniosków.
Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.


Wnioski będą przyjmowane w Biurze Powiatowym ARiMR w Siemyślu :

•                    w dniach 22-26.05.2017 w godz. 7.30-15.30

•                    w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) w godz. 8.00-15.30

•                    w dniach 29-31 maja 2017 r. w godz. 7.00-20.00

Czytaj także: