Menu
X
2017-05-16

Ponad 68 tys. dofinansowania

Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotację w kwocie: 68.032,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ustronie Morskie. Dofinansowaniem objętych zostanie 21 budynków i posesji osób prywatnych, na których znajduje się azbest. Łączna powierzchnia azbestu przeznaczonego do utylizacji to ok. 5210 m2. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.
W najbliższym czasie, planuje się wyłonić zewnętrzną firmę, która fizycznie będzie się zajmować realizacją zadania, tj. demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Po wyłonieniu firmy zewnętrznej, gmina będzie indywidualnie z mieszkańcami ustalać harmonogram prac związanych z usuwaniem azbestu.

 

 

Czytaj także: