Menu
X
2017-05-12

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski, Koło PZN w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 A, 78 – 100 Kołobrzeg, NIP – 851-25-07-278, KRS Nr 0000029381 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pn. Pomoc społeczna rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, celem wyrównania szans tych rodzin i osób, zadanie pt. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zadanie publiczne planowane jest do realizacji w terminie 26.05.2017 – 31.07.2017 r., z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podstawa prawna art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2017 r. w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 189, email: turystyka@ustronie-morskie.pl .


OGŁOSZENIE
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Czytaj także: