X
2017-05-05

Odpady różne - harmonogram odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów oraz przeterminowanych leków z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów od 05.06.2017r. do 09.06.2017r.

CO MOŻNA ODDAĆ:
- odpady wielkogabarytowe (sprzęty domowe: meble, dywany, wózki dziecięce, zabawki, rowery, ceramika, materace, wykładziny, itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny AGD i RTV (telewizory, radia, komputery, telefony, baterie, akumulatory, itp.),
- zużyte opony samochodów osobowych,
- przeterminowane leki oraz opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
- ubrania i tekstylia,
- odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, ze strumienia odpadów komunalnych.

NIE MOŻNA WRZUCAĆ:
- odpady budowalne i remontowe pochodzące z działalności (m.in. styropian, dachówki, blachodachówki, wszelkiego rodzaju szkło okienne, samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe, rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, gleba i grunt z wykopów),
- odpady budowlane i remontowe niebezpieczne (m.in. papa, eternit, wata szklana),
- odpady komunalne z gospodarstw domowych,
- odpady zielone,
- odpady niebezpieczne,
- części samochodowe,
- farby, lakiery, zużyty olej silnikowy.


Kontenery podstawione zostaną w okresie
od poniedziałku 5 czerwca do piątku 9 czerwca
na nieruchomości Kołobrzeska 13 (baza GOSiR).
Odpady oddawać można w godzinach 9.00-17.00


UWAGA! W punkcie podstawione zostaną następujące kontenery: KP 14 – na odpady wielkogabarytowe, KP 7 – na odpady budowlano – remontowe, KP 7 – na tekstylia, KP 7 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojemnik na świetlówki, pojemnik na baterie, pojemnik na leki.
Prosimy o selektywne wrzucanie określonych powyżej odpadów do opisanych kontenerów.

W przypadku braku możliwości dowozu odpadów do kontenerów, istnieje możliwość odbioru odpadów sprzed posesji. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie na podstawie pisemnego zgłoszenia (druk zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy, ul. Rolna 2 lub na stronie internetowej www.eko.ustronie-morskie.pl i uiszczeniem opłaty za dodatkową usługę), złożonego w tut. Urzędzie do dnia 31.05.2017r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na nr tel. 94 35 14 181.

Czytaj także: