X
2017-03-28

INFORMACJA

Urząd Gminy Ustronie Morskie informuje, że  opłatę roczną  za grunt  oddany w użytkowanie wieczyste należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 16 8562 0007 0040 0914 2000 0030, w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział Dygowo, do dnia 31 marca 2017 r.

Jednocześnie informuję, że na wniosek  użytkownika wieczystego  może być udzielona  bonifikata od rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości, jeżeli nieruchomość  ta przeznaczona  jest na cele  mieszkaniowe. Bonifikaty udziela się osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego  wynagrodzenia w gospodarce  narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wniesiona opłata. Kwota dochodu nie może przekroczyć kwoty: 2.023,61- złotych ( przeciętne wynagrodzenie  w gospodarce narodowej  za rok 2016 wyniosło: 4.047,21- złotych).

Wnioski o udzielenie bonifikaty można pobrać tutaj
lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 6 (parter),
tel. 94-35-14-187, e.ostrowska@ustronie-morskie.pl

Czytaj także: