X
2017-03-22

Eliminacje Gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozstrzygnięte.

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za nami. W tym roku, eliminacje gminne przeprowadzono w dniu 10 marca br. w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim. Konkurs został zorganizowany dla dwóch grup wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Zgodnie z zapisami Regulaminu Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego”. Osoby uczestniczące w eliminacjach gminnych otrzymali do rozwiązania testy, które po zakreśleniu odpowiedzi zostały sprawdzone przez komisję konkursową. W tym roku, kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (Szkoła Podstawowa):
1. Sandra Stępień - 29 pkt.
2. Norbert Łukasiewicz - 24 pkt.
3. Mateusz Olejnik - 21 pkt.
4. Aleksandra Sałach - 20 pkt.
4. Maksym Kalociński - 20 pkt.

• II grupa wiekowa (Gimnazjum): 
1. Karina Wachowicz - 21pkt.
2. Nadia Caban - 20 pkt.
3. Daria Jędrzejewska - 19 pkt.
4. Katarzyna Pluta - 18 pkt. 
4. Klaudia Węglowska - 18 pkt. 

Laureaci dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25.03.2017r. (sobota) o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Jeśli wykażą się wystarczająco dużą wiedzą, czeka ich etap wojewódzki, a później krajowy. Najlepsze miejsca w eliminacjach gminnych uhonorowano dyplomami i nagrodami. Ich wręczenia dokonali: Mariola Ostrowska -  dyrektor ZS, Stefan Jagiełowicz - 
prezes OSP w Ustroniu Morskim , oraz Jan Dzik - przewodniczący komisji konkursowej.  

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych szczeblach turnieju. 

  • Szkoła Podstawowa
    Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
    Gimnazjum

Czytaj także: