X
2017-03-15

Termin składania wniosków w roku 2017

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Płatności bezpośrednie w roku 2017


Biuro Powiatu Kołobrzeskiego ARiMR
ul.Kołobrzeska 14 w Siemyślu

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Czytaj także: