X
2017-01-26

Jubileusz XV - lecia działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

We wtorek, 24 stycznia br. w sali narad urzędu, odbyło się spotkanie jubileuszowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Ustroniu Morskim. Gratulacje i życzenia z okazji 15 lecia działalności Akcji Katolickiej złożył przedstawicielom stowarzyszenia, wójt gminy – Jerzy Kołakowski: „Za kształtowanie, promowanie i duchową opiekę nad mieszkańcami naszej gminy składam Państwu, oraz wszystkim osobom należącym do tej organizacji szczególne słowa uznania i wdzięczności” – mówił wójt. „Życzę, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Wam w dalszej działalności, a widoczne jej efekty były źródłem radości oraz osobistej satysfakcji. Życzę jednocześnie, aby ustrońska Akcja Katolicka przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim dalej pomyślnie się rozwijała i służyła Kościołowi w całej Polsce” – dodał na zakończenie. Wyjątkowe słowa podziękowania, wójt skierował również dla ks. Jerzego Lubińskiego, proboszcza ustrońskiej parafii, który przez cały czas wspiera duchowo Akcję Katolicką i jest jej „dobrym pasterzem”.

 

Czytaj także: