X
2017-01-20

Dwie inwestycje drogowe w realizacji

30 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Klonowej w Ustroniu Morskim”, której koszt opiewa na kwotę 73 779,08 zł. Wykonawcą zadania jest kołobrzeska firma Usług Transportowych i Robót Drogowych, której właścicielem jest Pan Zdzisław Drewkowski. Wykonawca ma za zadanie wybudowanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z 5 miejscami postojowymi. Maksymalny termin zakończenia prac to 31.03.2017 r.
Tego samego dnia została również podpisana umowa na zadanie pn. „Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8”, którego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "MAGRO" z Koszalina. Zakres prac obejmować będzie budowę ciągu pieszo-jezdnego (wraz z odwodnieniem) o długości ok. 66 m i szerokości 4 m wykonanej z kostki brukowej betonowej. Koszt inwestycji to 62 940,80 zł z terminem wykonania do końca marca br.
 

Czytaj także: