X
2017-01-09

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie na lata 2017 – 2023. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Treść ogłoszenia
 

Czytaj także: