X
2016-12-29

Nagroda Rady Gminy dla Andrzeja Pogonowicza

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej, ustrońscy radni przyznali nagrodę finansową w wysokości 1.000,00 zł netto. Jej wręczenie nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Gminy, która to dziś odbyła się w Hotelu SKAL w Ustroniu Morskim. Laureatem tegorocznej nagrody został Andrzej Pogonowicz, społecznik i miłośnik historii Ustronia Morskiego.

Andrzej Pogonowicz - w Ustroniu Morskim mieszka od ponad 30 lat i wrósł w tę miejscowość całym sercem. Prowadzi tu bar rybny. Z miejscem zamieszkania wiąże się też jego wielka pasja – kolekcjonowanie przedwojennych dokumentów dotyczących gminy. W jego zbiorach znajdują się listy, mapy, fotografie, a przede wszystkim pocztówki. Tych ostatnich ma ponad 800 i wciąż powiększa kolekcję dzięki wizytom na giełdach kolekcjonerskich. Pan Andrzej chętnie dzieli się swoją historyczną wiedzą i pokazuje zebrane materiały. Na ich bazie powstał album „Na granicy czasu” o Ustroniu Morskim, który jest jednocześnie materiałem promocyjnym gminy. Albumy przekazane i zlicytowane rok rocznie podczas WOŚP wnoszą liczny wkład do skarbonki sztabu. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury realizował projekt międzypokoleniowy pt.: „A pamiętasz babciu a pamiętasz dziadku” czego owocem było wydanie publikacji poświęconej pierwszym osadnikom gminy. Prowadzi prelekcje historyczne dla turystów na temat swojej pasji a jednocześnie opowiada o historii naszego regionu. Bierze czynny udział w tworzeniu imprezy kulturalnej pn. „Noc Muzeów” w Ustroniu Morskim. Przez ponad rok dla miłośników historii naszej „małej ojczyzny” społecznie prezentował na łamach gazety Głosu Koszalińskiego część swoich zbiorów. W tym roku dzięki ofiarności i chęci współpracy Pana Andrzeja, GOK zrealizował kolejny projekt międzypokoleniowy, tym razem pn. „Podróż w przeszłość – wystawa 3D” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Nominowaną do nagrody była także grupa taneczna FLOU, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim . Za swój dorobek artystyczny w tym roku, Kapituła Nagrody przyznała im specjalne wyróżnienie.

Przypomnijmy, Kapitułę Nagrody stanowi Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Ustronie Morskie, a jej regulamin zawarty jest w Uchwale nr XLVI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Laureatką pierwszej nagrody, w 2014 r.  była śp. Barbara Sobczyk – Ruchniewicz, następnie w 2015 r. radni gminy docenili osiągnięcia sportowe Stanisława Wiącka. W 2016 r. nagroda trafiła w ręce Andrzeja Pogonowicza. Serdecznie gratulujemy.
 

Czytaj także: