X
2016-12-20

Jubileusz 35 lecia pracy zawodowej


  „…bo praca każdego z nas, poza wymiarem finansowym, ma zawsze głęboki sens społeczny.”
     

W dniu 19 grudnia, w gabinecie wójta Jerzego Kołakowskiego wspaniały jubileusz 35 lecia pracy zawodowej obchodziła Ania Jakubowska – inspektor ds. windykacji należności. Z tej okazji wójt, w asyście skarbnik gminy – Katarzyny Kruszyńskiej złożyli Pani Ani najserdeczniejsze gratulacje. Były słowa uznania i życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w dalszej pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Nie zabrakło wspomnień, jak i przypomnienie historii drogi zawodowej naszej Jubilatki. „Jestem przekonany, że po tylu latach pracy w Referacie Budżetu i Finansów odczuwa się jednak dużą dozę satysfakcji, bo praca każdego z nas, poza wymiarem finansowym, ma zawsze głęboki sens społeczny” -powiedział  wójt, wręczając Pani Ani piękne kwiaty.

 

Czytaj także: