X
2016-11-22

Zmiany w strukturach powiatowych ZOSP RP

W sobotę, 19 listopada br. w Hotelu WODNIK w Ustroniu Morskim odbyło się posiedzenie powiatowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z tematów zebrania było udzielenie absolutorium organom stowarzyszenia, oraz wybór nowych przedstawicieli do zarządu i komisji rewizyjnej. Nowym Prezesem został Bogusław Grygiel z Korzystna, zastępując na tym stanowisku druha Jerzego Bartnika. Funkcję V-ce Prezesa Zarządu objął druh Jan Dzik, który od wielu jest naczelnikiem jednostki OSP w Ustroniu Morskim. Serdecznie gratulujemy.

 

 

  • źródło: http://www.miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/13545-nowy-prezes-zwiazku-osp.html
    źródło: http://www.miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/13545-nowy-prezes-zwiazku-osp.html

Czytaj także: