X
2016-11-14

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych!

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów  
oraz przeterminowanych lekówz mobilnych punktów selektywnej
zbiórki odpadów od
05.12.2016r. do 09.12.2016r.

CO MOŻNA ODDAĆ:
- odpady wielkogabarytowe (sprzęty domowe: meble, dywany, wózki dziecięce, zabawki, rowery, ceramika, materace, wykładziny, itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny AGD i RTV (telewizory, radia, komputery, telefony, baterie, akumulatory, itp.),
- zużyte opony samochodów osobowych,
- przeterminowane leki oraz opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
- ubrania i tekstylia,
- odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, ze strumienia odpadów komunalnych.

NIE MOŻNA WRZUCAĆ:
- odpady budowalne i remontowe pochodzące z działalności (m.in. styropian, dachówki, blachodachówki, wszelkiego rodzaju szkło okienne, samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe, rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, gleba i grunt z wykopów, itp.),
- odpady budowlane i remontowe niebezpieczne (m.in. papa, eternit, wata szklana),
- odpady komunalne z gospodarstw domowych,
- odpady zielone,
- odpady niebezpieczne,
- części samochodowe,
- farby, lakiery, zużyty olej silnikowy.

Kontenery podstawione zostaną w terminie od poniedziałku 5 grudnia do piątku 9 grudnia  na nieruchomości Kołobrzeska 13 (baza GOSiR). Odpady oddawać można w godzinach 9.00-17.00

UWAGA! W punkcie podstawione zostaną następujące kontenery: KP 14 – na odpady wielkogabarytowe, KP 7 – na odpady budowlano – remontowe, KP 7 – na tekstylia,KP 7 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojemnik na świetlówki, pojemnik na baterie, pojemnik na leki.

Prosimy o selektywne wrzucanie określonych powyżej odpadów do opisanych kontenerów.

 W przypadku braku możliwości dowozu odpadów do kontenerów, istnieje możliwość odbioru odpadów sprzed posesji. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego w tut. Urzędzie do dnia 30.11.2016r.  (druk zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy, ul. Rolna 2,pok. nr 15 lub na stronie internetowej www.eko.ustronie-morskie.pl) i uiszczeniem opłaty za dodatkową usługę.

Czytaj także: