X
2016-10-31

Konsultacje społeczne w Ustroniu Morskim

W dniu 23 października br., w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w sprawie opracowywanych dokumentów strategicznych gminy Ustronie Morskie.
Na spotkaniu omówiono projekty:
- Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+,
- Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+,
- Programu Oddziaływania na Środowisko.
Zgłoszone w trakcie spotkania pomysły i sugestie będą pomocne przy tworzeniu wersji finałowej dokumentów, które jeszcze w tym roku trafią pod obrady radnych gminy Ustronie Morskie.

 

 

Czytaj także: