X
2016-10-26

„Nabór na stanowisko pracy – Dyrektor Operacyjny”

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Regionu Kołobrzeg” 

ogłasza

nabór na stanowisko pracy

 

„DYREKTOR OPERACYJNEGO”

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełen etat

Miejsce zatrudnienia - Kołobrzeg

 

 

Wymagania :

 

-              doświadczenie w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zespołem pracowniczym

-             mile widziane doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

-              znajomość lokalnego rynku turystycznego

-             entuzjastyczne nastawienie do regionu kołobrzeskiego

-              wykształcenie średnie, preferowane wyższe

-              znajomość języka niemieckiego, preferowana znajomość innych j. obcych

-              mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów unijnych, działań i kampanii promocyjnych

-              umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office

-              umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów

-              kreatywność i otwartość na nowe pomysły

-              samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

-              niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe

-              pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

-              prawo jazdy kat. B

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

-          współpraca przy opracowaniu strategii marketingowej produktów turystycznych „Regionu

           Kołobrzeg”     

-          stała współpraca z członkami stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych członków

-          pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność turystyczną oraz działalność biura

-          zarządzanie zespołem pracowniczym

-          opracowywanie i sprzedaż materiałów promocyjnych

-          gromadzenie i aktualizacja danych turystycznych

-          przygotowywanie oferty turystycznej

-          opracowywanie i sprzedaż pakietów turystycznych

-          udzielanie informacji o ofercie turystycznej „Regionu Kołobrzeg”

-         promocja „Regionu Kołobrzeg” poprzez udział w targach turystycznych, wydawanie materiałów    

           Reklamowych, prowadzenie strony internetowej

-          udział w konferencjach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje

-          współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną

-          współpraca z samorządem, organizacjami pozarządowymi, branżą turystyczną, innymi LOT-ami

-          przygotowywanie raportów i sprawozdań

-          inne zadania zatwierdzone przez władze LOT-u

 

 

Wymagane dokumenty:

 

-         życiorys i list motywacyjny,

-         kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

-         kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/umiejętności/doświadczenie zawodowe/staż

          pracy

 

*Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 późn .zm.) oraz podpisane.

 

 

Dokumenty należy składać tylko i wyłącznie drogą e-mailową w terminie: do 11 listopada 2016 r. do godz. 16.00 na adres mailowy biuro@lotkolobrzeg.pl z dopiskiem w tytule:

„Nabór na stanowisko pracy – Dyrektor Operacyjny”

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Zarząd LOT „Regionu Kołobrzeg” zaprosi wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Czytaj także: