X
2016-10-05

Konsultacje społeczne projektów strategicznych

Do 26 października br. potrwają konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2025” oraz "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2025". W związku z tym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Ustronie Morskie o składanie uwag i wniosków do niniejszych programów strategicznych.

Uwagi i wnioski można składać:

• pisemnie na adres: GMINA USTRONIE MORSKIE ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie z dopiskiem STRATEGIA 

• drogą elektroniczną przesyłając uwagi na adres: sekretarz@ustronie-morskie.pl,

• ustnie do protokołu w Referacie Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, pok. 23.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą do 26 października br. włącznie. Przesłane po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela: Sekretarz Gminy – Tomasz Grobla tel. 94 35 15 535, lub pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju, w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu: 94 35 14 189.
Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2025 – pobierz tutaj
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2025 – pobierz tutaj

Uprzejmie zapraszamy na otwarte spotkanie z mieszkańcami gminy Ustronie Morskie w sprawie w/w projektów. Konsultacje prowadzone będą przez firmę e-infolex z Białegostoku, która jest merytorycznie odpowiedzialna za opracowanie przedmiotowych dokumentów. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października br. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rolnej 2.

Serdecznie zapraszamy !

Czytaj także: