X
2016-10-03

Nagroda Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z Uchwałą NR XLVI/317/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej Przewodnicząca Rady Gminy Ustronie Morskie informuje, iż do dnia 30 października 2016 roku można składać wnioski o przyznanie w/w nagrody.
Nagrodę stanowi dyplom oraz nagroda pieniężna. Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

a) instytucje działające w sferze kultury,
b) stowarzyszenia,
c) organizacje pozarządowe,
d) pełnoletni mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie w liczbie, co najmniej 10 osób,
e) Wójt Gminy Ustronie Morskie,
f) Radni Gminy w liczbie, co najmniej 3 osób.

WNIOSEK 
UCHWAŁA
Formularze wniosków dostępne są równiez w biurze Rady Gminy Ustronie Morskie 

Czytaj także: