X
2016-09-26

XXV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr XXIII z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2016 roku;
przyjęcie protokołu nr XXIV z XXIV Sesji Rady Gminy z 27 czerwca 2016 roku;

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
3. Głos mieszkańców.
4. Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025- dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę trybie bezprzetargowym - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 4 - w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 5 - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 6 - w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 7 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - dyskusja, podjęcie uchwały
Druk nr 8 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 9 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 10 – w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 11 – w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie” – dyskusja, podjęcie uchwały;
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
 

Czytaj także: