X
2016-09-20

Fundusz sołecki w akcji !

Trwają zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy gminy Ustronie Morskie decydują, na jakie zadania przeznaczyć fundusz sołecki w 2017 r. Przyznana w ramach tego funduszu kwota w budżecie gminy to ponad 231 tys. zł, która rozdysponowana zostanie wśród 6 sołectw. Podział środków finansowych na sołectwa tutaj.
Zgodnie z obwiązującą ustawą o Funduszu Sołeckim, realizowane przedsięwzięcia powinny służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Z propozycją wniosku wydatkowania środków może wystąpić sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Jego przyjęcie następuje w drodze uchwały, która zapada zwykłą większością głosów. Stosowane wnioski wraz z listą obecności i protokołem z zebrania wiejskiego, sołectwa powinny skierować do Wójta Gminy Ustronie Morskie w terminie do 30 września. Realizacja zadań rozpocznie się w przyszłym roku, po przyjęciu przez Radę Gminy Ustronie Morskie budżetu na 2017 rok.
Za nami już zebrania wiejskie w Kukini, Kukince, i Gwiździe. Mieszkańcy tych sołectw zadecydowali o przekazaniu tych środków głównie na doposażenie świetlic wiejskich, imprezy okolicznościowe, doposażenie placów zabaw przy świetlicach, czy jak w przypadku wsi Kukinka – wykonanie wiaty rekreacyjnej.
W Sianożętach, ze względu na niską frekwencję sołtys postanowił zwołać drugie zebranie, które odbędzie się w dniu 26 września o godz. 18.00 w ośrodku JANTAR. Przed nami jeszcze zebrania w Ustroniu Morskim, dziś o godz. 17.00 w ustrońskim domu kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20 oraz w Rusowie.
Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach.

 

Czytaj także: