X
2016-09-13

Strategia 2017-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje o przystąpieniu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021. W związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy do wypełnienia anonimowych ankiet, które udostępniamy w pliku PDF Problemy społeczne w opinii mieszkańców" oraz "Równość szans kobiet i mężczyzn” .
Druki ankiet dostępne są od dzisiaj do dnia 30.09.2016 zarówno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jak i w Urzędzie Gminy ( obok biura podawczego).

Wypełnione formularze należy składać w biurze podawczym urzędu gminy oraz GOPS-e. 
Zachęcamy mieszkańców do wypełniania ankiet i wyrażania swoich opinii w ważnych dla nas wszystkich tematach społeczności lokalnej.

Czytaj także: