X
2016-09-07

Wnioski do projektu budżetu na 2017r.

Z dniem 01 września 2016 r. wójt gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski przystąpił do projektu budżetu na rok 2017 r. W związku z tym, mieszkańcy gminy, przedstawiciele jednostek pomocniczych, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą składać swoje propozycje do projektu budżetu w terminie do 15 września 2016r.
(po 15 września br. wnioski nie będą brane pod UWAGĘ)

Treść Zarządzenia

Wnioski powinny zawierać:
1. Wskazanie przedsięwzięcia na terenie gminy.
2. Koszty realizowanego przedsięwzięcia.
3. Uzasadnienie do sposobu realizacji .

Czytaj także: