X
2016-09-01

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych!

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów  oraz przeterminowanych leków z mobilnych punktów selektywnejzbiórki odpadów
od 19.09.2016r. do 23.09.2016r.

CO MOŻNA ODDAĆ:

- odpady wielkogabarytowe (sprzęty domowe: meble, dywany, wózki dziecięce, zabawki, rowery, ceramika, materace, wykładziny, itp.),

- zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny AGD i RTV (telewizory, radia, komputery, telefony, baterie, akumulatory, itp.),

- zużyte opony samochodów osobowych,

- przeterminowane leki oraz opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,

- ubrania i tekstylia,

- odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, ze strumienia odpadów komunalnych.

NIE MOŻNA WRZUCAĆ:

- odpady budowalne i remontowe pochodzące z działalności (m.in. styropian, dachówki, blachodachówki, wszelkiego rodzaju szkło okienne, samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe, rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, gleba i grunt z wykopów, itp.),

- odpady budowlane i remontowe niebezpieczne (m.in. papa, eternit, wata szklana),

- odpady komunalne z gospodarstw domowych,

- odpady zielone,

- odpady niebezpieczne,

- części samochodowe,

- farby, lakiery, zużyty olej silnikowy.

 
Kontenery podstawione zostaną w terminie od poniedziałku 19 września do piątku 23 września  na nieruchomości Kołobrzeska 13 (baza GOSiR). Odpady oddawać można w godzinach 9.00-17.00

UWAGA! W punkcie podstawione zostaną następujące kontenery: KP 14 – na odpady wielkogabarytowe, KP 7 – na odpady budowlano – remontowe, KP 7 – na tekstylia, KP 7 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojemnik na świetlówki, pojemnik na baterie, pojemnik na leki. Prosimy o selektywne wrzucanie określonych powyżej odpadów do opisanych kontenerów.

W przypadku braku możliwości dowozu odpadów do kontenerów, istnieje możliwość odbioru odpadów sprzed posesji. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego w tut. Urzędzie do dnia 09.09.2016r.  (druk zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy, ul. Rolna 2,pok. nr 15 lub na stronie internetowej www.eko.ustronie-morskie.pl) i uiszczeniem opłaty za dodatkową usługę.

Czytaj także: