X
2016-08-04

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF

Gmina Miasto Koszalin jako Lider partnerstwa 19 gmin ZIT KKBOF, ponownie zaprasza serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2023 (Plan).

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat przygotowywanego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się z Planem oraz aktywnego udziału w konsultacjach.
W przypadku uwag bądź sugestii proszę o wypełnienie załączonego formularza uwag i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2016 r. na adres:
renata.szott@um.koszalin.pl

Formularz uwag_PZMM

 

Czytaj także: