X
2016-09-20

POJEMNIKI NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW

Urząd Gminy przypomina, że na bazie GOSiR przy ul. Kołobrzeskiej 1B udostępnione są pojemniki służące do zbiórki odpadów selektywnych, tzw. dzwony uliczne, na papier, szkło i plastik.
Odpady ze szkła (opakowania szklane), z tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach), oraz papier i tektura należy wrzucać bezpośrednio do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, oznaczonych odpowiednio „SZKŁO”, „PLASTIK”, „PAPIER”.
Odpady dostarczać można od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. TEREN MONITOROWANY.

Prosimy o selektywne wrzucanie określonych powyżej odpadów do opisanych kontenerów.

Czytaj także: