X
2016-06-28

Wypełnij ankietę.

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Miasto Koszalin przystąpiła do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2023 (Planu).

Celem Planu jest m.in.:
- określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych mieszkańców obszaru KKBOF,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
- redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii,
- promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów,
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- wzrost atrakcyjności obszaru KKBOF.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do pracy nad przygotowywanym dokumentem i wypełniania anonimowej elektronicznej ankiety.
Wyniki ankiety posłużą do zdiagnozowania problemów i potrzeb w zakresie mobilności miejskiej na obszarze KKBOF.
Ankieta jest dostępna w okresie 21.06.2016 -15.07.2016 na stronie:
http://mobilnosc-kkbof.badanie.net/
Jednocześnie informujemy, że projekt Planu zostanie Państwu przedstawiony w ramach konsultacji społecznych. Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:
Koszalin - 11.07.2016 r. godz. 15.00, sala 300, Urząd Miejski w Koszalinie
Kołobrzeg - 12.07.2016 r. godz. 15.00, duża sala konferencyjna, Urząd Miasta w Kołobrzegu.
Białogard- 14.07.2016 r. godz. 17.00, sala konferencyjna nr 106, Urząd Miasta w Białogardzie.

 

Czytaj także: