X
2016-06-07

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku!

Urząd Gminy informuje, iż od dnia 03.06.2016r. obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, wprowadzony uchwałą nr XXI/155/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2016r.
Regulamin reguluje szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez m.in. określenie zasad prowadzenia selektywnego sposobu zbierania i odbierania odpadów, mycie i naprawy pojazdów samochodowych na nieruchomościach, wymagań w zakresie utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z w/w aktem prawa miejscowego.
W związku z powyższym  nowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.eko.ustronie-morskie.pl lub w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 15. 

Czytaj także: