X
2016-05-30

Strażackie uroczystości

Wyjątkowy jubileusz, bo aż 70-lecia swojego istnienia obchodziła w sobotę, 28 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim. To znaczący czas w historii, i z pewnością powód do dumy, ale także do godnego świętowania i odznaczeń. W uroczystości, która odbyła się przed siedzibą jednostki udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe wszystkich szczebli, politycy, goście honorowi, mieszkańcy oraz przedstawiciele gmin partnerskich z Niemiec i miasta Ustroń. Oficjalne obchody jubileuszu rozpoczęły się od złożenia przez dowódcę uroczystości dh Krzysztofa Tabaczyńskiego meldunku Vce Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jerzemu Bartnikowi. Po meldunku nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego przy muzyce Strażackiej Orkiestry Dętej „MORKA. Następnie głos zabrał Prezes OSP Ustronie Morskie dh Stefan Jagiełowicz, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Kolejnym punktem uroczystości było przypomnienie historii i osiągnięć OSP. Obecny rok jest rokiem jubileuszu Naszej Jednostki, mija 70 lat jej istnienia… dla działalności naszej Ochotniczej Straży Pożarnej jest to długi okres mający duże znaczenie dla społeczeństwa Gminy Ustronie Morskie. Nasza OSP przetrwała różne chwile, lepsze i gorsze, które zawsze łączyły się z warunkami bytowymi mieszkańców. Aktywna praca OSP nie ograniczała się tylko do zabezpieczania i ratowania dobytku ludzkiego w czasie pożarów i różnych klęsk żywiołowych. Każda miejscowa działalność, czy to kulturalna, społeczna, rozrywkowa, czy też patriotyczna była organizowana przy współudziale członków OSP, którzy byli jej inicjatorami, kontynuatorami, czy wreszcie zapewniali bezpieczeństwo i porządek – mówiła dh Grażyna Jagiełowicz (cały tekst o historii znajda Państwo w linku tutaj). Obchody Jubileuszu 70 –lecia były również okazją do wręczenia medali i odznaczeń strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej:
Uchwałą numer 204/27/2016 z 21 kwietnia 2016 r. Prezydium Zarządu Głównego nadało:
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim.
Uchwałą numer 140/XVIII/2016 z 1 kwietnia 2016 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego nadało: Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla:
Jana Dzika, Andrzeja Basaraba, Sebastiana Kręglewskiego, Zbigniewa Kubiaka
Uchwałą numer 140/XVIII/2016 z 1 kwietnia 2016 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego nadało: Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla:
Jerzego Kołakowskiego, Krzysztofa Stępnia, Piotra Darabasza, Grzegorza Bujniewicza
Uchwałą numer 140/XVIII/2016 z 1 kwietnia 2016 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego nadało: Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla:
Bernadety Borkowskiej, Grażyny Dymańskiej, Szymona Wróblewskiego, Przemysława Przytuły, Zbigniewa Basaraba, Dariusza Stegienty
Uchwałą numer 5/2016 z 17 marca 2016 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kołobrzegu nadało:
Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” dla: Kamila Gasińskiego, Sławomira Barka, Pawła Bugajskiego.

Ostatnie wyróżnienia przyznał również wójt gminy Jerzy Kołakowski. W dowód uznania i szacunku dla wieloletniej i owocnej służby oraz trudu i poświecenia w działalności na niwie ochotniczego pożarnictwa w gminie Ustronie Morskie Pierścieniami Herbowymi Gminy Ustronie Morskie uhonorowani zostali: dh Czesław Golec z OSP Ustronie Morskie oraz Jerzy Berk z jednostki OSP Kukinia.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał wójt gminy Jerzy Kołakowski. Z okazji 70 lecia OSP Ustronie Morskie składam wszystkim ustrońskim Druhnom i  Druhom serdeczne gratulacje, oraz wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Z całego serca dziękuję Wam za gotowość niesienia pomocy będącym w potrzebie, za umiejętność radzenia sobie z coraz większymi zagrożeniami, za ofiarność oraz zaangażowanie podczas akcji ratowniczych. Niech podejmowane działania w szeregach ochotniczego pożarnictwa przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych zadań w  dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - mówił wójt. Gratulacje i podziękowania za współpracę wyrazili również zaproszeni goście. Po części oficjalnej była chwila na biesiadę i wspólną integrację, na którą zaprosili druhowie z OSP Ustronie Morskie.
 

Czytaj także: