X
2016-05-25

STRABAG Sp. z o.o. wykonawcą drogi Gwizd – Grąbnica

Dziś, w sali narad urzędu gminy wójt Jerzy Kołakowski podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania pn. „Budowa drogi łączącej Gwizd – Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim” . Inwestycję realizować będzie spółka STRABAG z Pruszkowa, a wartość podpisanej umowy to kwota 457.417,96 zł brutto. Na przebudowę tej drogi udało nam się pozyskać ponad 170 tys. dofinansowania. Fundusze otrzymamy z kasy województwa zachodniopomorskiego w ramach środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych mówi wójt Jerzy Kołakowski. Jak zapewnia przedstawiciel wykonawcy - Pan Mariusz Schab, inwestycja potrwa niecałe 4 miesiące. Termin rozpoczęcia budowy planowany jest pod koniec maja 2016 roku, natomiast zakończenia szacowany na połowę września 2016 r.


Realizacja budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obejmuje odcinek na długości 0,855 km. Projektowana droga przebiegać będzie w 3 odcinkach różniących się nawierzchnią. Na odcinku od km 1+875 do 2+016 posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 4,0m. W km 2+016 do remontu przepust (odmulenie i wymiana rur). Na odcinku od km 2+016 do km 2+256 droga przebiega po gruncie rolnym, natomiast na odcinku 2+256 do km 2+730 po istniejącej nawierzchni gruntowej.
Stan projektowy drogi:
Odcinek drogi od km 1+875 do km 2+016 posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szer. 4,0 m z poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75 m , odcinek 2+016 do km 2+256 – nawierzchnia bitumiczna o szer. 4,0 m z poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75 m. Na w/w odcinku zaprojektowano dwie mijanki o szer. 2,5 m. Odcinek 2+256 do 2+730- nawierzchnia bitumiczna o szer. 4,0 m z poboczami ziemnymi 2x0,75 m. Na w/w odcinku zaprojektowano mijankę o szer. 2,5 m.
Konstrukcja nawierzchni:
Odcinek od 1+875 do km 2+016 nawierzchnia z BA – warstwa ścieralna gr 4,0 cm, warstwa wiążąca gr 4,0 cm, wyrównanie istniejącej nawierzchni z KŁSM śr. Gr 5 cm
Odcinek od km 2+016 do 2+730 nawierzchnia z BA- warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm, podbudowa – w górna z KŁSM gr. 20 cm, w d. z gruntocementu 2,5 MPa gr. 20 cm, podłoże rodzime zagęszczone do WZ min. 0,95 -0,98.

 

Czytaj także: